Osnovna škola "Kreativno pero" - osmaci u poseti Muzeju istorije Jugoslavije
Učenici 8. razreda su posetili Muzej istorije Jugoslavije. Imali su priliku da, uz stručno vođenje kroz muzejski kompleks, vide izložbu štafeta koje je Josip Broz Tito dobijao iz svih krajeva bivše SFRJ, zatim zbirku reprezentativnih poklona koje je dobijao od državnika sa kojima je sarađivao kao i mesto gde je sahranjen. Čuli su zanimljive istorijske podatke o formiranju Jugoslavije i njenoj političkoj poziciji u tadašnjem svetu, kao i o kultu Titove ličnosti.