OŠ Kreativno pero na manifestaciji Most matematike

Učenice i učenici petog razreda posetili su Dečiji kulturni centar Beograd u kome se održava manifestacija Most matematike, u ponedeljak, 6. juna.
Profesor matematike Mladen Begović je sa svojim đacima održao radionicu pod nazivom Geometrija pomoću štapa i kanapa. Učenici i učenice pomogli su profesoru Begoviću u jednočasovnoj demonstraciji zanimljive geometrijske veštine – određivanju simetrala uz pomoć priručnih pomagala. Radionicu su sa velikom pažnjom pratili i učenici i učenice OŠ Oslobodioci Beograda iz Beograda.
 
Dečiji kulturni centar Beograd pripremio je bogat i raznovrstan program iz oblasti matematike. Petaci i petakinje su, nakon predanog rada, prisustvovali projekciji filma i radionici Kako su nastali brojevi?, čiji su autori studenti Matematičkog fakulteta, Katarina Lukić i Miloš Arsić. Nakon polusatnog upoznavanja sa temom o nastanku brojeva, predavači su đacima podelili brošure sa kratkim istorijskim pregledom nastanka brojeva.
 
Ova manifestacija okupila je izuzetno veliki broj učesnika i učesnica, đaka, studenata i studentkinja, nastavnika i nastavnica. Svojim interesantnim programom zainteresovala je mlade učesnike i učesnice za različite discipline iz oblasti matematike.

Izveštaj napisala Tijana Minić, na času srpskog jezika.