Osnovna škola
Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero, je, 26.2.2016. godine u Belekspo centru na sajmu Nove tehnologije u obrazovanju predstavio svoju inovativnost, savremen pristup učenju i nove tehnologije koje koristi u svojoj predškolskoj ustanovi, osnovnoj školi i gimnaziji. Prvog dana održavanja konferecije na partnerskom štandu sa kompanijom Hjulet Pakard održana su tri predavanja - Primena parabole, Primena prizme i proporcije i treće po izboru česnika. Na istom štandu, drugog dana su održana predavanja: Izokrenuta učionica u nastavi biologije, Pedagoška osnova IKT-a u i treća po izboru učesnika. Nastup Kreativnog pera na sajmu Nove tehnologije izazvao je odlične reakcije, o čemu najbolje svedoči utisak , autora Biološkog bloga: Posetio sam štand škole Kreativno pero, koja upravo uvodi HP tablete i sprovodi obuku nastavnika za rad sa njima. Đaci će ove tablete koristiti isključivo u školi, a radiće na projektima interdisciplinarno osmišljenim (oni tamo u školi imaju tematsku nastavu,  tematske dane, pa čak i tematsku godinu).  Neki časovi su već realizovani i iskustva su veoma pozitivna, mada su primetili da je đacima potrebno da se prilagode na zadatke koji su neuobičajeni.