Čula
Najstarija vrtićka grupa "Pčelice" danas je učila o čulu dodira. Pogledali su kratak edukativni film na Smart tabli, a zatim razgovarali o čulima, delovima tela, o čoveku... Usledila je igra u kojoj su imali zadatak da predpostave šta se krije u kutiji, a zatim da samo čulom dodira pogode šta se u kutijama nalazi. O svemu ovome su vodli jasnu statisiku i evo... pogledajte rezultate.