Osnovna škola „Kreativno pero“ raspisuje
 
KONKURS za profesora razredne nastave
 
Uslovi:
  • Odgovarajuće obrazovanje  u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
                                                    
  • Znanje engleskog jezika
 
Poželjno:
  • Radno skustvo;
  • Položen stručni ispit
 
Idealan kandidat/kinja je ambiciozan/a, željan/na usavršavanja, sposoban/na da isplanira svoje aktivnosti i postavi prioritete, komunikativan/a i sklon/a timskom rešavanju problema.
 
Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave i biografije  poslati na e-mail: konkurs@kreativnopero.com
 
Kandidati/kinje koji uđu u drugi krug selekcije dobiće informacije o daljem postupku izbora telefonom ili putem elektronske adrese.
 
Tajnost Vaših prijava je zagarantovana.
Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.
Dobijenu dokumentaciju zadržavamo.