Srećno, osmaci naši!
Nama su danas puna srca! Ponosni smo i radosni što ispraćamo drugu generaciju osmaka koji su stasali u "Kreativnom peru".