Васпитно – образовни систем “Креативно перо” тражи васпитача / васпитачицу.
У оквиру својих активности, васпитач / васпитачица треба да води бригу о физичком, психичком, социјално – емоционалном, когнитивном (спознајном) развоју, о развоју комуникације и стваралаштва. Потребно је да поседује љубав према деци, да има разумевања за њихове потребе, да је способан / на да се што више приближи нивоу дечјег размишљања како би знао / ла разумети дечје понашање. Потребно је да поседује врсту и степен стручне спреме у складу са законом о предшколском образовању и васпитању.Молимо заинтересоване да пошаљу своју биографију на info@kreativnopero.com