Umetnost i umetnost
Ovo su fotografije sa časa na kom su se likovna i muzička umetnost susrele. Nastavnice Teodora Tapavički i Olga Marković održale su ugledni čas u prvom razredu gimnazije, na kom su pokazale na koji način su likovna i muzička umetnost povezane.