Učenici predstavljaju zanimanja
Učiteljica Violeta Dakserović je svojim đacima ustupila jedan čas na kom su oni bili u ulozi predavača. Za ovaj čas su se pripremali kao i ona. Napisali su pripremu, osmislili aktivnosti i zadatke za svoje drugare. Doneli su rekvizite kojima su približili ostaloj deci temu o kojoj su govorili. Predstavljena su zanimanja pilota i policajca.