Rekreativna nastava
Deca iz škole su su na rekreativnoj nastavi bila od 31.5.2014. do 07.6.2014. Slike govore više od reči!