Rekreativna nastava
Deca iz vrtića su na rekreativnoj nastavi od 7.6.2014. do 14.6.2014. Uživaju!