Na osnovu najnovijih informacija Crvenog krsta Srbije o prikupljanju humanitarne pomoći za ugrožene trenutno nema dovoljno sredstava za higijenu i negu beba. (kadice, pelene, adaptirano mleko, hirurške rukavice,sredstva za dezinfekciju…) Potrebno je doneti i donji veš i čarape te Vas molimo da pomognete i potrebna sredstva donesete u VOS “Kreativno pero” u Tolstojevu 58 ili dostavite najbližem punktu za prikupljanje pomoći.
Hvala na pomoći i solidarnosti!

PRIKUPLjENA POMOĆ ĆE SE DISTRIBUIRATI AKTUELNIM ŠTABOVIMA I BIĆE POSLATA TAMO GDE JE TRENUTNO NAJPOTREBNIJE.