112
Građani ovaj broj mogu da pozovu sa svih telefonskih aparata, čak i bez SIM kartice i korišćenjem bilo koje mreže, pri čemu je ta usluga besplatna, a broj 112 se preusmerava po pozivu na brojeve kriznog štaba.