Poseta reciklažnom centru

Učenici koji pohađaju ekološku sekciju, zajedno sa učenicima trećeg i četvrtog razreda, i u pratnji nastavnika, posetili su danas reciklažni centar.
Bili su u prilici da vide i aktivno učestvuju u procesu reciklaže otpada od električnih i elektronskih proizvoda.
Kroz kratko predavanje upoznali su se sa tehnologijom rada i obišli postrojenje u kom je lociran dezintegrator i mašina čija je namena regulisanje i neutralizacija otpadne prašine nastale tokom tretmana.
Neki učenici su doneli stare, pokvarene uređaje koje su reciklirali i na taj način dali doprinos očuvanju životne sredine.