Koleginica Aleksandra Spalević, profesorka geografije, objavila je prvu knjigu
Koleginica Aleksandra Spalević, profesorka geografije, objavila je svoju prvu knjigu „ Transformacija periurbanog prostora Beograda“
 
Čestitamo!