Niz uglednih časova – tematski dan, u okviru teme  Srbija nekad i sad
Danas, 22.01.2014. u četvrtom razredu organizovan je niz uglednih časova – tematski dan, u okviru teme  Srbija nekad i sad. Čitav dan posvećen je dinastiji Nemanjić, a na odabir teme uticao je i predstojeći praznik Savindan.

Tematski dan posvećen Nemanjićima ima za cilj da prikaže lozu Stefana Nemanje kroz književnost, slikarstvo, istoriju, arhitekturu, bez postavljanja granica između predmeta i vremenskog ograničenja časova. Sadržajima su obuhvaćeni nastavni predmeti: srpski jezik, priroda i društvo, likovna kultura i matematika. Jedan od osnovnih ciljeva tematskog dana je formiranje rodoslova porodice Nemanjić koji će se popunjavati na svakom od časova redosledom tema koje se obrađuju, a prate istorijski tok događaja.

Časovi su bili javni i prisustvovali su im kolege i koleginice, kao i članovi stručnog tima.
Današnji časovi prvi su u nizu javnih časova koje organizuju nastavnici,nastavnice, učiteljice i vaspitačice  u „Kreativnom peru“ u drugom polugodištu.
Naredni čas će 3.02.2014. održati Irina Damnjanović, nastavnica biologije. Ovaj čas je 2013. godine ušao u uži izbor na konkursu „Kreativna škola“.