Učenici/ce osmog razreda u Muzeju Nikole Tesle
U skladu sa nastavnim programom   o elektrotehnici iz Tehničkog obrazovanja, učenici osmog razreda su posetili muzej Nikole Tesle, u petak ( 29. 11. 2013.).
Prilikom obilaska muzeja, pogledali su video sa biografskim podacima o velikom srpskom i svetskom naučniku, a potom, uz predavanje kustosa, razgedali  njegov naučni rad sa najznačajnijim izumima i  nekoliko radnih modela koji se koriste za demonstraciju
 ( mini hidroelektrana, indukcioni motor, bežični sistem prenosa struje... ). Tom prilikom, učenici su mogli da povežu teoriju sa praksom i lakše shvate nastavni sadržaj.