Jedan čas u prvom razredu
U petak, 29.11.2013. godine održan je čas iz Sveta oko nas. Tema je bila Sličnosti i razlike među biljkama. Čas je započet Izokrenutom učionicom, a potom su učenici pokazali izuzetnu saradnju kroz timski rad i napravili su različite plakate koji pokazuju šta sve znaju o biljkama. Pozivamo Vas da radove pogledate u holu naše škole.