Petaci/petakinje sa gusarskim kapetanom zvanim Zvono
Pošto su prethodnih dana na časovima srpskog jezika čitali/e i analizirali/e dramski tekst „Kapetan Džon Piplfoks” Duška Radovića, učenici i učenice petog razreda gledali/e su istoimenu baletsku predstavu za decu u utorak 19. novembra 2013. godine u Dečjem kulturnom centru. Uz muziku, igru i pesmu, zajedno sa likovima drame zaplovili/e su put Kineskog mora kako bi spasili/e svet od sedmoglavog čudovišta. Na ovaj način deca se upoznaju sa umetnošću igre, uče kulturu ponašanja u pozorištu i uočavaju intermedijalnost dramskog teksta.