Svetski dan hrane
Svetski dan hrane 16. oktobar obeležava se u više od 150 zemalja u celom svetu. Prema podacima FAO više od 852 miliona ljudi širom sveta gladuje, živi u siromaštvu, pati od pothranjenosti i različitih deficitarnih bolesti.
Svetski dan hrane podseća na značaj i doprinos različitih kultura i civilizacija svetskoj poljoprivredi i proizvodnji hrane što daje mogućnost na lokalnom , nacionalnom i internacionalnom nivou za dalji dijalog do napretka u dostizanju cilja obezbeđenja dovoljne količine hrane i optimalne ishrane za sve.
Učenici četvrtog razreda se u okviru teme „Keeping Healthy“, između ostalog, bave značajem zdrave ishrane za zdravlje pojedinca. Svoje radove su predstavili plakatima i podelili na ovaj značajan datum sa učenicima VOS „Kreativno pero“.