Olimpijada robotike Kreativno pero

Na predlog Internacionalnog FIRST Komiteta (FIRST Global), organizatora Međunarodne Olimpijade u robotici, učenici/e gimnazije Kreativno pero će zajedno sa učenicima/cama srpske gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte i sa svojim mentorom predstavljati našu zemlju tokom Olimpijskih igara u robotici, u Vašingtonu.
 
Robot je u rastavljenom stanju stigao iz SAD-a i trenutno se nalazi u prostorijama Mašiniskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji će nam pružati logističku i stručnu podršku u ovom procesu.
 
 U periodu od 10. 4. 2017. do 13. 4 2017. godine u poseti nam je deo tima iz srpske gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte radi intenzivnog rada na sastavljanju i programiranju robota koje će se odvijati pod vođstvom glavnog tehničkog mentora i nastavnika informatike u ICT klubu Vuka Vujovića.
 
Članovi Srpskog tima treći dan za redom sastaju se na Mašinskom fakultetu I sastavljaju robota.
Osnovni cilj ovog projekta je jačanje svesti o važnosti STEM karijere, kao dugoročne opcije za budućnost mladih ljudi i pružanje podrške interkulturalnoj saradnji i razmenama. STEM je kurikulum temeljen na ideji obrazovanja u četiri specifične discipline - nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika, kroz interdisciplinarni pristup. Naime, umesto da se navedene četiri discipline istražuju zasebno i budu odvojeni predmeti, STEM ih integriše u jedinstvenu paradigmu učenja i istraživanja.
 
U ovom značajnom projektu učestvovaće veliki broj zemalja, a svaku zemlju predstavljaće odabrani nacionalni tim koga čine sedam učenika i jedan mentor. Motivi za organizaciju Olimpijade robotike su sledeći:

U svetu više od milijardu Ljudi nema pristup čistoj vodi, a više od polovine njih su deca. Zbog nedostatka pristupa pitke vode umre više Ljudi godišnje nego u ratovima. 

Za rešavanje ovog globalnog problema sa vodom potrebno je mnogo više od najboLjih inženjerskih umova naše ere. To zahteva potpuno novu generaciju tehnologije i iskusnih budućih lidera koji će dati rešenje. Osim takmičenja u igri robotike učenici/e uče da se neki izazovi mogu prevazići samo kada Ljudi shvate da smo svi u istom timu, zajedničkim radom kroz primenu tehnologije, komunikacijom, saradnjom mogu postati nosioci pozitivnih promena u svetu.