Vrtić Kreativno pero - Ugledna aktivnost - Bojana Marković

Na koji način možemo spojiti IKT, srpski jezik, svet oko nas, umetnost i pokret?
Kako se sadi pasulj?
Šta nam o ovoj čarobnoj biljci kaže biolog?
Kako se možemo kretati po poljima i napredovati uz davanje tačnih odgovora?
Šta sve možemo saznati o pasulju, harfi, kokoškama i zamku?

Sve smo otkrili na uglednoj aktivnosti naše vaspitačice Bojane Dobričić.