Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero na CARNet korisničkoj konferenciji u Rovinju
CARnet korisnička konferencija CUC 2016 - Pod naslovom “Programirajmo svoju budućnost”, za skoro 1000 prijavljenih za 3 dana održano je mnoštvo predavanja, više od 30 radionica, 70 interaktivnih prezentacija, brojne demonstracije, predstavljanja CARNet-a, njegovih partnera i sponzora. Na svečanom otvaranju konferencije održano je predavanje na temu “Technology challenges for 21st century education” g. Bradley Tippa iz Microsoft World Wide Education Industry Group. Prenos predavanja sva tri dana konferencije bio je dostupan uživo preko lajv strima. Naši edukatori - vaspitačica Sanja Miladinović, pedagog Bojan Savić, nastavnica biologije Irina Damnjanović i nastavnik matematike Mladen Begović, kao i jedna od osnivačica škole Nedeljković Aleksandra, tokom trajanja konferencije održali su dve interaktivne prezentacije i posetili i odslušali mnoge prezentacije svojih kolega iz regiona i predavanja eminentnih počasnih gostiju.