Vrtić Kreativno pero - IKT u nastavi, nastava u prirodi

Vaspitačica Sanja Miladinović, sa grupom "Kolibri", organizovala je čas u prirodi. Devojčice i dečaci su u okruženju tražile/i geometrijske oblike o kojima su učili - lopta, valjak, piramida, kupa... fotografisali tablet računarima, unosili u unapred pripremljene tabele i potom u svojoj učionici pravili Pauerpoint prezentaciju.