U šestom razredu privatne osnovne škole „Kreativno pero“ 29. januara 2021. godine održan je ugledni čas biologije. Veoma sadržajno, uz interakciju učenika tokom časa, obrađena je nastavna jedinica „Skelet“. Na ovaj način organizacije i realizacije časa podstaknuto je interesovanje učenika koji su  zahtevnu i složenu nastavnu materiju usvojili, shvatili i razumeli na zanimljiv način.