Učenici prvog i drugog razreda gimnazije posetili su Narodni muzej u petak, 4. oktobra i uz stručno vođenje kustosa Ivane Minić pogledali zbirku praistorije i antike. Poseta je organizovana kao deo nastave likovne kulture, sa ciljem produbljivanja znanja kontekstu umetničkog stvaralaštva u doba Rimskog carstva. Nakon stručnog vođenja, učenici su imali priliku da sami obiđu stalnu postavku muzeja i odaberu artefakte koji će biti polazište za buduće istraživačke zadatke u okviru nastave, prema sopstvenom planu i interesovanjima