Povodom 14 kreativnih godina, Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero je na originalan način obeležio Dan škole. Ove 2021. godine je pripremio film Romeo i Julija.

Zahvaljujemo se deci, učenicima i učenicama koji su ovaj film učinili čarobnim. Takođe se zahvaljujemo Contrast Studios-u,  svim članovima kolektiva Kreativno pero, kao i svima ostalima koji su doprineli realizaciji projekta.