Učenici drugog razreda privatne internacionalne Gimnazije „Kreativno pero" posetili su 18.10.2019. godine Muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici.

Tamo su imali priliku da saznaju kako su Vuk i Dositej, dva velika srpska prosvetitelja, doprineli pismenosti i kulturi svog naroda.

Videli su Vukove stvari koje je sačuvala njegova ćerka Mina: zvono, fes, duvan-kesu, burmuticu itd. Saznali su takođe da su se Vuk i Dositej sreli samo jednom. Vuk je želeo da ga Dositej podučava, ali on mu nije ispunio tu želju. Dositej je govorio jedanaest jezika i bio je najobrazovaniji čovek svog vremena.

Gimnazijalci su ranije imali priliku da pročitaju odlomke iz njegove biografije na časovima srpskog jezika, gde su saznali da je Dositej težio da evropski duh donese u Srbiju, a da je Vuk želeo da srpsku narodnu književnost predstavi Evropi.

Zajedno sa profesorkom srpskog Bojanom Prišunjak i razrednom Snežanom Opanković, nakon posete muzeju koji je nekada bio turska kuća, harem, škola, austrougarska kuća, svoje utiske razmenili su u studentskom kafeu Filološkog fakulteta, gde su razgovarali o značaju obrazovanja i studijama posle završetka gimnazije.

 Pavle Ivanović, drugi razred Gimnazije „Kreativno pero”