Hieronimous Boš je bio holandski slikar nadrealizma u 15. i 16. veku. To je bilo 400 godina pre nego što većina ljudi misli da je Nadrealizam zaista počeo. Umetnici kao što su Salvador Dali je nadrealizam da je najviši vrh u ranom 20. veku. Boš je istraživao ljudsku prirodu. Na ovom času, učenici su istraživali i uživali.