Sa uspehom je završena još jedna školska godina. Na već tradicionalnom sastanku kolektiva, koji se održava početkom jula, pohvaljeni su i nagrađeni oni koji su se istakli svojim trudom i zalaganjem tokom protekle školske godine.