Sedmaci su na jednodenevnom izletu posetili Zasavicu i dvorac Dunđerski