Realizacija pripremno-predškolskog programa poklapa se sa prvim razredom po Kembridž programu, pa deca koja pohađaju Predškolski pripremni program ujedno postaju đaci prvaci u Kembridž sistemu.

Program rada Pripremno predškolskog programa je specifičan i izdvaja se od većine programa rada u pripremnim predškolskim grupama. Ono što čini specifičnost pripremno predškolskog programa jeste sinteza dva jedinstvena programa rada. Pripremno predškolski program predstavlja produkt studiozne analize i istraživanja sa ciljem integracije: Nacionalnog programa rada - Model A pripremno predškolskog programa i Internacionalnog programa - Kembridž programa.

U takozvanom nultom razredu realizuju se vaspitno-obrazovne aktivnosti iz dva različita programa. Kembridž grupi predmeta pripadaju Engleski jezik, Matematika i Primenjene nauke (science). Grupi predmeta po Nacionalnom programu pripadaju Srpski jezik, Svet oko nas, Od igračke do računara, Likovna kultura, Muzička kultura i Fizičko vaspitanje.

Šta će moje dete doživeti u pripremno-predškolskom programu?

IKT za predškolce

U pripremno predškolskom programu deca se uvode u osnove programiranja putem algoritamskih priča, aplikacija i primenom QR kodova u svakodnevnim aktivnostima.

Usvajanje osnovnih principa programiranja i podržavanje razvoja algoritamskog mišljenja podstiče se kroz uvažavanje potrebe za igrom i pokretom.

Engleski jezik

Deca će započeti proces fonetskog učenja čitanja i razviti osnovne kompetencije komunikacije na engleskom jeziku. Osim razvijanja osetljivosti za kulturne razlike, razviće se i sposobnosti slušanja, razumevanja i izražavanja na engleskom jeziku.

Srpski jezik

Uz ovladavanje osnovnim kompetencijama čitanja i pisanja, deca će razvijati sposobnost formulisanja argumenata i podsticati razvoj kritičkog mišljenja.

Razvijanje ljubavi prema književnosti podsticaće se kroz analizu književnih dela i zauzimanje perspektiva junaka priči, diskusije i forume.

Matematika

Deca će razviti spremnost da koriste numeričko izračunavanje i grafičko predstavljanje za rešavanje svakodnevnih problema. Osim sticanja znanja o upotrebnoj funkciji i vrednosti novca, poređenju veličina i osnovnim znanjima o masi i zapremini, deca će se upoznati sa geometrijskim oblicima, sabiranjem i oduzimanjem do 30.

Svet oko nas i Primenjene nauke

Svet oko nas se realizuje bilingvalno, dok se Primenjene nauke realizuju u potpunosti na engleskom jeziku.  Radoznalost i kritičko shvatanje nauke i tehnologije, uključujući pitanja sigurnosti, zaštite kao i etička pitanja, podstiče se kroz izučavanje različitih tema: Ja i moje telo, Moja čula, Živi i neživi svet, Pojave u prirodi. Deca se podstiču da ovladaju sposobnošću i spremnošću da upotrebe sklop naučnih znanja i metodologije za objašnjavanje sveta prirode.