Roditelji naših đaka imaju pristup jedinstvenom elektronskom dnevniku na našem sajtu, uz pomoć koga mogu da redovno prate stanje i aktivnosti svoje dece, pregled ocena i napomena profesora i generalno celokupni rad učenika.