Симона Путник ће студирати у Италији

Симона Путник наставља школовање на Универзитету Bocconi у Милану, смер International Economics and Management. Симона, све честитке!