У четвртак, 28.3.2019. у ВОС Креативно перо одржана је радионица за родитеље на тему Како да ме моје дете чује? Радионици је присуствовало 9 родитеља, а за циљ је имала да да подршку родитељима у раду са својом децом. Размењивана су искуства која су употпуњена теоријским и практичним вежбама. Родитељи су упоузнати су са техникама активног слушања и "активног" преношења порука. Велика заинтересованост за следећу радионицу подстакла нас је да узмемо у обзир раније одржавање исте. Сваки предлог теме радионице је добродошао.