Gimnazija Kreativno pero realizovala je prvi stručni skup o primeni informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u vaspitno-obrazovnom radu pod nazivom Učenje za budućnost – primena tehnologije u obrazovanju, koji je održan 20. juna 2017. godine u Beogradu.

Sa namerom da ovaj stručni skup postane mesto kreativne i kvalitetne razmene iskustava i primera dobre prakse za prvi simpozijum Kreativno pero je obezbedilo nagrade za pet najboljih radova - besplatno stručno usavršavanje u okviru akreditovanog Kembridž centra za profesionalni razvoj.   Partneri gimnazije Kreativno pero u realizaciji skupa bili su Hewlett Packard, Hewlett Packard Enterprise, Golum, Smartakus i BK TV News.   Skup je otvorila direktorka Gordana Kedžić koja je istakla da je „sigurna da će ovaj simpozijum pokrenuti sve one koji rade sa decom i mladima danas,da shvate potrebu korišćenja ikt-a ,upravo  zbog učenja za budućnost.“ Simpozijum je otvoren video uključenjem direktora First Global kompanije koja je ove godine organizovala prve Olimpijske igre u robotici u Vašingtonu - Žozef  Šestak. Uvodno predavanje imao je  dr Miloš Bajčetić, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o mogućim pravcima unapređivanja kvaliteta nastave kroz primenu ikt-a. Izvanrednim predavanjem nastavila je Irina Damnjanović - nastavnica biologije i nauka (po Kembridž programu) u osnovnoj školi Kreativno pero govoreći o primeni ikt-a u vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero.   Predstavljajući svoj rad, iskustvo i saznanja, nizala su se predavanja, a učesnici su bili u prilici da čuju o raspevanoj učionici, informacionim tehnologijama kao sredstvu tematskog povezivanja nastavnih sadržaja, o mestu robota Bibota u razvijanju računarskog razmišljanja kod dece predškolskog uzrasta, robotu kao pomoćniku u učenju, kibernetici  u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja, aktivnoj nastavi uz pomoć Arduino ploča, o primeni Viki-članaka u nastavi sociologije, dvodimenzionalnim  matričnim kodovima (QR kodovima), aplikacijama za animaciju u nastavi engleskog jezika, animiranju početaka slovenske pismenosti uz pomoć veb alata i ikt- u kao sredstvu individualizacije.   Simpozijum je završen radionicama u prostorijama gimnazije Kreativno pero. Na sedam radionica koje su pripremili nastavnici/e, vaspitačice i pedagozi u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero, učesnici su imali priliku da dobiju praktične savete o Hewlett Packard klasrum menadžmentu, gejmifikaciji u nastavi, proširenoj realnosti, podsticanju rane pismenosti i razvoju kompetencija u engleskom jeziku IKT materijalima, interaktivnim vido zapisima i Kan akademiji. Direktorka Gordana Kedžić je zaključila da su “Stasale nove -internet generacije koje traže oblike, metode, tehnike i alate neophodne za njihov potpuni razvoj.“ „Jasno je da  na obrazovnom sistemu i programima leži velika odgovornost u sprovođenju i ostvarivanju ovog cilja“ - istakla je direktorka.