Zašto mi?

Svi programi koji se realizuju u našoj školi akreditovani su od strane nadležnog ministarstva i Kembridž centra.

Ono što izdvaja našu školu jeste integracija nacionalnog i Kembridž programa. Vaše dete će sa završetkom osnovne škole steći više sertifikata: uverenje o završenom osnovnom obrazovanju i sertifikate o završenim nivoima Cambridge Primary i Cambridge Secondary 1, što omogućava horizontalnu prohodnost i daje prednost pri daljim izborima.

Osim realizacije bilingvalnog programa, od prvog razreda osnovne škole izučava se drugi strani jezik (francuski ili nemački jezik).

Ritam dana organizovan je tako da, pored nacionalnog i Kembridž programa, deca pohađaju brojne sekcije: Šah, Kuvanje, Sport, Ples, Istorija umetnosti, Tajni agenti, Disney klub, Naučnici, Modelarstvo, Igre na tabli, Little Tailor i mnoge druge. Školski dan traje od 9 do 17 časova, a učenici/e domaće zadatke izrađuju na mentorskim časovima, te roditelji, nakon preuzimanja deteta, mogu da se prepuste igri i druženju sa svojom decom.

Školski dan počinje u 8:30. U intervalu od 8:30 do 9:00 časova učenici/e doručkuju, a zatim prisustvuju jutarnjem čitanju (slušaju interesantne odlomke iz knjiga za decu i dečje štampe). „Kreativno pero” je škola bez zvona, jer smatramo da na taj način deca imaju prilike da razvijaju veštinu orijentacije u vremenu, a time, takođe, otklanjamo i potencijalno stresni efekat školskog zvona. Radni dan se završava u 17:00 časova.

Dinamika dana izgleda ovako:

Vreme

 Aktivnosti

8:30-8:55

 doručak, jutarnje čitanje

9:00-9:45

 1. čas

9:50-10:35

 2. čas

10:35-10:55

 užina, veliki odmor

10:55-11:40

 3. čas

11:45-12:30

 4. čas

12:30-13:30

 ručak, odmor

13:30-14:15

 5. čas

14:20-15:05

 6. čas

15:05-15:25

 užina, mali odmor

15:25-16:10

 7. čas

16:15-17:00

 sekcije (muzika, likovno, medijska sekcija, džudo, šah, gluma, kuvanje, italijanski jezik, ekologija...)

 

Ključni predmeti poput srpskog jezika, stranih jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka održavaju se u prepodnevnim časovima, dok je poslepodne predviđeno za umetnost, sport i računare, kao i mentorski rad (podrška učenju). U toku poslednjeg časa, učenici/e imaju priliku da se na kraju dana opuste uz svoje omiljene hobije i aktivnosti.