Znamo da su krize i teškoće sastavni deo odrastanja, pa smo u Kreativnom peru razvili sistem individualnog i grupnog psihološkog rada sa đacima. Naš stručni tim psihološkinja, pedagoga i pedagoškinja radi na različitim radnim mestima, a zajednička im je preventivna orijentacija u radu sa decom.

Vaspitni rad u školi odvija se kroz časove odeljenjskog starešine i brojne fakultativne aktivnosti, kao što su: raznovrsne stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika, program karijernog vođenja i savetovanja, programi i aktivnosti kojima se razvijaju sposobnosti za rešavanje problema, komunikacija, timski rad, samoinicijativa i podsticanje preduzetničkog duha, učenički parlament, zdravstveno-vaspitni rad sa učenicima, program školskog sporta, kulturna i javna delatnost škole, tribine, radionice, posete, izleti i ekskurzije, program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Naročito mesto u vaspitnom delovanju na naše učenike ima Pravilnik o ponašanju učenika, koji je pripremljen u našoj ustanovi i akcenat stavlja na jačanje pozitivnih vrednosti i ponašanje u skladu sa njima. Zalažemo se za restituciju, odnosno prihvatanje stava da svako može da pogreši, ali ima pravo i obavezu da štetu nadoknadi, bez obzira na vrstu počinjene štete.