Posebna pažnja usmerena je ka napredovanju učenika i učenica.

U školi se primenjuje motivaciono ocenjivanje sa ciljem da se podstakne učenje i razvije unutrašnja motivacija koja je osnovni pokretač želje za saznavanjem. U prvom razredu osnovne škole ocenjivanje je opisno, a od drugog do osmog razreda primenjuje se brojčano ocenjivanje. Specifičnost ustanove je testiranje postignuća učenika i učenica koje se obavlja dva puta godišnje primenom testova znanja. Cilj testiranja je praćenje realizacije programa i individualizacija nastavnog procesa u celini. Takođe, Kembridž internacionalni sistem ispita predviđa internu i eksternu proveru znanja. To znači da eksterne testove iz matematike, prirodnih nauka i engleskog jezika pripremaju i ocenjuju stručnjaci iz Kembridžovog internacionalnog sistema ispita dva puta u toku osnovnoškolskog obrazovanja, na kraju šestog i devetog razreda po Kembridž programu. Takođe, interna testiranja za proveru napredovanja učenika i učenica, pripremljena u našoj ustanovi, počinju od drugog razreda osnovne škole. Na taj način, učenici i učenice, roditelji i nastavnici i nastavnice dobijaju informacije o akademskom postignuću i napredovanju, što omogućava individualizovani pristup u daljem radu. Svako dete dobija odgovarajuću podršku u daljem savladavanju programa.

Za praćenje napredovanje učenika i učenica koriste se i samostalni radovi koji se čuvaju u portfoliju tako da roditelji imaju priliku da prate napredovanje svoga deteta. Naš tim, sastavljen od psihološkinja, pedagoga i pedagoškinje, prati učenike i učenice, što podrazumeva testiranje i procenjivanje njihove kognitivne, socijalne, emocionalne i motoričke zrelosti kako bi se osigurali optimalni uslovi za razvijanje svih potencijala i pružila odgovarajuća podrška.

Roditelji mogu da prate napredovanje svoje dece tokom školske godine i putem pisanih izveštaja, koje dobijaju na kraju klasifikacionih perioda, na polugodištu i na kraju godine. U izveštajima se, osim akademskog napredovanja učenika i učenica, roditelji informišu i o svim aspektima razvoja, socijalizaciji, radnim navikama, interesovanjima i motivisanosti dece za rad.

Istraživanje mišljenja učenika i učenica sprovodi se sa ciljem unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Zbog različitih uzrasnih karakteristike dece u našoj ustanovi, primenjuju se različite vrste istraživanja. Za decu iz vrtića i iz mlađih razreda osnovne škole koristi se mozaik pristup, dok učenici i učenice starijih razreda osnovne škole i gimnazije popunjavaju onlajn upitnike čime dodatno uvežbavaju svoje IKT veštine, ujedno ocenjujući kvalitet rada nastavnog osoblja i ustanove. Rezultati istraživanja koriste se prilikom pripreme strategija i razvoja programa obrazovanja i vaspitanja.