O imenu

Često nas pitaju kako smo našoj ustanovi dali ime. Kada smo donele odluku da osnujemo školu i vrtić, počele smo da razmišljamo o pravom imenu za našu viziju vaspitanja i obrazovanja. Razgovarale smo sa našim roditeljima, mnogim prijateljicama i prijateljima i ljudima iz struke, a onda se ime samo nametnulo - poteklo je od jednog poklona.

Mama nam je poklonila po jedno staro pero, crvene i žute boje. Pero se koristilo kao sredstvo za pisanje u davnim vremenima, a danas predstavlja simbol za sticanje znanja. Mi smo želele da kreativnošću povežemo tradicionalno i savremeno, nacionalno i internacionalno. Tako se rodila ideja da školu nazovemo Kreativno pero. I danas smatramo da je ime autentično, a posebno nam je drago što je u njegovom izboru učestvovala naša porodica.

Prva godina, školska: početak i mladost

To je bio početak! Sve je bilo novo, sveže... Dominirala je mladost, entuzijazam, ali i ozbiljnost, zrelost, posvećenost i želja da stvorimo izuzetan vrtić i školu. Od prvog dana bili smo vaspitno-obrazovni sistem koji izlazi u susret dečjim potrebama kroz inkluzivno obrazovanje - usmerenost ka svoj deci i pružanje podrške deci kojoj je potrebna dodatna pomoć u učenju, kao i izuzetnim talentima. Danas možemo reći da je to bila godina u kojoj se od nas zahtevao veliki rad i posvećenost.

Druga godina: promene

Te godine cilj nam je bio da rastemo i razvijamo se u skladu sa našom vizijom. U svim učionicama uvedene su interaktivne table - najsavremenija nastavna tehnologija koja otvara neslućene mogućnosti u radu sa decom. Mi smo, kao osnivačice Vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero, težile boljoj, uspešnijoj i savremenijoj školi. Vodilo nas je iskustvo sopstvenog školovanja i ideja o značaju obrazovanja, u koju duboko verujemo.

Treća godina: stručno usavršavanje

Treću godinu postojanja obeležilo je dobijanje saglasnosti za bilingvalni rad na srpskom i engleskom jeziku i razvijanje naše ustanove kao internacionalne. Zaključile smo da je najvažnije ulagati u ljude i to smo i uradile. Susret sa Marijom Teohari, svetski priznatom konsultantkinjom u oblasti obrazovanja, otvorio nam je vrata ka novim projektima, u skladu sa našim ciljem da se razvijamo i napredujemo. Stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica obeležilo je ovu godinu i doprinelo stasavanju škole i vrtića u svakom smislu (pristup deci, izgled škole i vrtića, internacionalna orijentacija, bilingvalna nastava).

 

Četvrta godina: nova akademska dimenzija

Timski rad i saradnja na nivou celog sistema doprineli su jačanju Kreativnog pera. To je dalo novu dimenziju našem radu i ispoljilo se u postignutim rezultatima. Sve se uskladilo, i organizacija rada, i novi projekti, vannastavne aktivnosti, nastupi i takmičenja. Zajedno sa porastom broja dece, učenika i učenica i interkulturalnim pristupom, Kreativno pero postaje bogatije za program Letnje škole i fakultativne programe Kreativnog pera plus. I na kraju, vrtić i škola su bili zajedno u Tolstojevoj 58. Širenju interkulturalnog duha doprineo je dolazak većeg broja dece iz sveta i iz internacionalnih škola. Konačno smo osetile da je naša vizija počela da se ostvaruje.

Peta godina: akreditacija za Kembridž program

Veoma značajan datum u razvoju našeg sistema predstavlja januar 2012. godine. Ustanova je tada postala deo internacionalnog Kembridž sistema međunarodnih ispita. Kao deo važne i prepoznatljive internacionalne obrazovne platforme, započinje realizaciju Kembridž programa i programa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Sticanje akreditacije ispunilo nas je ponosom, ali i podstaklo našu odgovornost u prihvatanju obaveze da vaspitanje i obrazovanje naših đaka bude prepoznatljivo širom sveta.

Šesta godina: prva godina implementacije Kembridž programa

Školska 2012/2013. godina obeležena je angažovanjem na integraciji dva značajna obrazovna programa, što postaje specifičnost naše ustanove. U prvi plan istaknuta je aktivna pozicija učenika i učenica i razvoj kritičkog mišljenja. Sedište naše ustanove nalazilo se u Tolstojevoj 58, a sa povećanjem broja učenika i učenica otvorilo se izdvojeno odeljenje u Tolstojevoj 51. Tokom ove školske godine, uz pomoć obrazovne platforme Edmodo, započeta je realizacija projekta Izokrenuta učionica. U okviru ovog projekta nastavnici i nastavnice postavljaju različite materijale relevantne za temu koja će se tek obrađivati na času i tako upućuju učenike i učenice da proučavaju te materijale i daju svoje mišljenje ili sud o temi koja se obrađuje. Takođe, na ovaj način se obrazovne platforme koriste kao instrumenti za zajedničko istraživanje.

Sedma godina: prva mala matura

Stasava prva generacija naših maturanata i maturantkinja, sa izuzetnim rezultatima na završnim i Kembridž ispitima. Cela godina protekla je u znaku pripremanja učenika i učenica za ispit zrelosti kroz programe profesionalne orijentacije, kao i karijerno savetovanje. Na inicijativu roditelja naših učenika u učenica, pripremljen je elaborat za otvaranje gimnazije, koje je planirano za narednu školsku godinu.

Osma godina: otvaranje gimnazije

Godine 2014/2015. sa radom je počela i gimnazija opšteg tipa i na ovaj način je naš sistem postao celovit. U ovoj godini postajemo i dvoodeljenjska škola u odeljenjima mlađih razreda, tako da zbog povećanog broja učenika i učenica i otvaranja gimnazije, naš sistem koristi i objekat u Čakorskoj 3. Takođe, ove godine, kao poseban rezultat dugogodišnjeg partnerstva, izdvaja se rad Asocijacije roditelja na podsticanju kulturnog i javnog života ustanove i pokretanju humanitarnih aktivnosti. Asocijacija roditelja je u velikoj meri uticala na promovisanje značaja saradnje ustanove i roditelja. Veza između naše dece, roditelja i ustanove postala je čvršća i pokrenut je novi duh promene i partnerstva.

Deveta godina: tableti u nastavi

Devetu godinu postojanja našeg sistema obeležili su projekti koji su unapredili kvalitet obrazovno-vaspitnog rada uvođenjem informaciono-komunikacionih tehnologija. Ove tehnologije prate potrebe savremene generacije učenika i učenica. Škola je za njih obezbedila tablete, a u ovoj godini realizovani su i drugi projekti. Osim Edmoro platforme za onlajn učenje, naši učenici i učenice koriste i druge obrazovne platforme poput Khan Academy i Moodle, a učestvuju i u projektu Gejmifikacija i primeni aplikacija poput ClassDojo i Classcraft. Uspešan rad Kreativnog pera u ovoj godini krunisan je prvim mestom na republičkom takmičenju učenika i učenica srednjih škola iz srpskog jezika.

Deseta godina: međunarodni projekti

U jubilarnu, desetu godinu, ulazimo sa ostvarivanjem cilja koji se odnosi na povezivanje naše škole sa drugim školama na međunarodnom nivou. Kreativno pero učestovovalo je na CARnet konferenciji u Rovinju, a naši nastavnici i nastavnice uspešno su predstavili svoje radove o algoritamskom mišljenju i platformi za onlajn učenje. U decembru 2016. godine Kreativno pero ostvarilo je saradnju sa šest evropskih škola u sklopu realizacije projekta Advent kalendar, u okviru platforme Etwinning.

U januaru 2017. godine Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero postaje zvanični Kembridž centar za profesionalni razvoj i stiče licencu da obučava prosvetne radnike prema Kembridž standardima, kao i da izdaje Kembridž sertifikate. Primere dobre prakse naši nastavnici i naše nastavnice predstavili su na značajnoj konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju, održanoj u Beogradu, u februaru 2017. godine.

Vrhunac u oblasti međunaradne saradnje predstavlja naše učešće na međunarodnoj olimpijadi iz robotike. U toku su pripreme za ovaj događaj koji će se održati u Vašingtonu u julu 2017. godine, a učenici i učenice naše gimnazije predstavljaće nacionalni tim Srbije. Osnovni cilj ovog projekta je jačanje svesti o važnosti STEM karijere kao dugoročne opcije za budućnost mladih i pružanje podrške interkulturnoj saradnji i razmenama, što je u potpunosti u skladu sa našim konceptom i dugoročnim ciljevima.

Jedanaesta godina: Intenzivno stručno usavršavanje, unapređivanje tematskog i interdisciplinarnog pristupa nastavi i veličanstven novogodišnji koncert

Ovu školsku godinu obeležilo je intenzivno stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica, u okviru Centra za profesionalni razvoj nastavnika u oblasti Nastava i učenje. Obuka je realizovana po Kembridž programu, sa programom od 120 sati stručnog usavršavanja. Šest nastavnica je dobilo veoma visoke eksterne ocene za svoja portfolija i sertifikate. Dugo ćemo se sećati veličanstvenog novogodišnjeg koncerta koji su izveli naši učenici i učenice, roditelji, nastavnici i nastavnice. U školi smo dalje razvijali različite modele za primenu tematskog planiranja u nastavi i utvrdili da naši đaci veoma vole tematske dane! Tematski i interdisciplinarni pristup olakšava učenje, obezbeđuje trajnija znanja i pomaže u izgradnji kompetencija važnih za život u savremenom društvu. 

Dvanaesta godina: Naš projekat Evropska iskustva za kvalitetnu školu i izuzetni rezultati na završnom ispitu i IGCSE E i Cambridge ispitima

Kreativno pero je prva privatna škola u Srbiji kojoj je Fondacija Tempus odobrila finansiranje projekta mobilnosti nastavnika i stručnih saradnika Evropska iskustva za kvalitetnu školu. Iskoristili smo najbolja iskustva obrazovnih sistema Finske i Estonije, integrisali ih u nove školske razvojne planove i predstavili naša iskustva drugim školama, studentima, putem društvenih mreža i medija. Osnovni pristup je podsticanje radoznalosti i motivacije, istraživanje i kreativnost, povezivanje sa stvarnim svetom, učenje van učionice i velika podrška učenicima i učenicama. Takođe, bili smo veoma uspešni na završnom ispitu na kraju osnovne škole, a naši učenici i učenice su imali najbolje rezultate među privatnim školama i ostvarili rezultat znatno iznad republičkog proseka! Naši đaci su bili veoma uspešni i na Kembridž ispitima iz  engleskog, matematike i primenjenih nauka. Posebno smo ponosni na učenike i učenice drugog razreda gimnazije, čiji je prosečan rezultat na ispitu iz matematike bio 92%.