Sve je počelo pre deset godina u jednom porodičnom razgovoru, na terasi porodične kuće. Naša ideja je bila da osnujemo školu u Beogradu, školu koja je drugačija, koja prepoznaje individualnost i neguje identitet svakog deteta. Želele smo da napravimo školu koja uči decu kako da uče, kako da saznaju, istražuju i raduju se otkrićima - školu koja pruža trajna, primenjiva znanja. Uvek nas je vodila ljubav prema deci, duboko utemeljena u našu viziju. Ta vizija je omogućila otvaranje Kreativnog pera. Znale smo da će biti potrebno vreme da se razviju vrtić i škola. Takođe, znale smo da će se kockice polako slagati u čvrst i organizovan sistem. Posle deset godina Kreativno pero je to i postalo. Vizija je postala stvarnost.

Sada postavljamo pitanje: šta želimo u budućnosti?

Želimo da uvažavanjem i posvećenošću inspirišemo svako dete, učenika i učenicu i podstaknemo ih da sebe dobro upoznaju, započnu proces celoživotnog učenja, preuzmu odgovornost za sopstveni razvoj i razviju svest o potrebi zajedničkog delovanja.

Želimo da se u Kreativnom peru stvore uslovi za doživotno učenje i sticanje znanja koje se doživljava kao izazov i zadovoljstvo, jer time šaljemo poruku u koju duboko verujemo - da je obrazovanje najvažnije.

U januaru 2017. godine postali smo Kembridž centar za profesionalni razvoj (Cambridge Professional Development Qualifications) i dobili akreditaciju za realizaciju obuka, čime smo postali lider u vaspitanju i obrazovanju dece i mladih od 3 do 18 godina.

Planovi za naredni period odnose se na obezbeđivanje jedinstvenog prostora za rad, koji će omogućiti razvoj vaspitno-obrazovnog sistema sa 500 dece, učenika i učenica, a barem jedan od njih dobiće stipendiju za školovanje na prestižnim univerzitetima, izabranim na osnovu rangiranja tih univerziteta u svetu.

U našoj viziji budućnost postaje sadašnjost, jer sa osećanjem ponosa i ljubavi gradimo naš sistem.