Šta čini vaspitanje i obrazovanje za budućnost? Kako pripremiti dete za svet čije su osnovne karakteristike neizvesnost i promenljivost? Kako mu pružiti ne samo relevantna i aktuelna znanja već i veštine za samostalno osvajanje novih znanja? Kako ga vaspitati u sigurnu i samouverenu individuu koja će neminovne probleme prihvatiti kao izazov koji je potrebno rešiti, a ne kako nepremostive prepreke?

Naše odgovore gradimo već duže od deset godina.