U duhu stalnog unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada sa decom, Kreativno pero vas sa ponosom obaveštava da smo uspostavili saradnju sa Obrazovnim centrom Smartakus koji se bavi realizovanjem programa SuanPan mentalne aritmetike.

Roditelji dece i učenika Kreativnog pera od 5 do 14 godina, imaće posebnu godišnju cenu za pohađanje programa koja je umanjena i iznosi 420 evra uz mogućnost plaćanja u ratama. Regularna cena za pohađanje ovog programa iznosi 500 evra.

Počev od septembra 2017. godine Obrazovni Centar Smartakus realizovaće svoj program i u prostorijama Tolstojeve 58 tokom vikenda. Zainteresovani polaznici, deca i učenici naše ustanove, imaće mogućnost da pohađaju program SuanPan mentalne aritmetike ne samo u prostorijama u Tolstojevoj 58, već i drugim objektima Obrazovnog centra Smartakus po umanjenoj ceni.