Cambridge Primary

Cambridge Primary predstavlja okvir u kome se kod najmlađe dece (uzrast od 5 do 11 godina) razvijaju veštine i znanja iz engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka. Kao internacionalni program, Cambridge Primary Programme uvažava kulturološke razlike i osobenosti zemalja u kojima se sprovodi. Kreativno pero realizuje Kembridž program paralelno sa Pripremnim predškolskim programom Ministarstva prosvete, a u nastavku školovanja paralelno sa programom propisanim od strane Ministarstva prosvete i projektom bilingvalne nastave. Napredak naših učenika i učenica prati se primenom standardizovanih testova iz engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka. Na kraju programa, đaci polažu ispit Cambridge Primary Checkpoint za svaku oblast, nakon čega dobijaju sertifikat o završenom Cambridge Primary ciklusu.

Cambridge Secondary 1

Ovaj program namenjen je deci od 11 do 14 godina. Završetak Cambridge Primary nivoa nije uslov za nastavak obrazovanja u okviru ovog programa. Program obuhvata nastavu engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka. Napredak učenika i učenica prati se standardizovanim testovima. Na kraju programa, đaci polažu Cambridge Secondary 1 Checkpoint testove koji pružaju detaljne informacije o njihovim znanjima, kao i uvid u oblasti u kojima se posebno ističu i oblasti na kojima treba još raditi, što ima prognostičku vrednost za nastavak školovanja. Testovi su standardizovani i eksterno se ocenjuju tako da su međunarodno priznati i omogućavaju nastavak školovanja na sledećem nivou u ovom sistemu.