Kreativno pero dodeljuje stipendije učenicima/ama koji su ostvarili izuzetne rezultate u različitim oblastima, sportu, nauci, umetnosti!

Postigli ste izuzetne rezultate u sportu, umetnosti ili nauci i želite da upišete gimnaziju u kojoj ćete moći da steknete vrhunsko obrazovanje, uz istovremeno negovanje svih vaših potencijala? Obrazovanje u privatnoj gimnaziji Kreativno pero pruža priliku za dalji nastavak školovanja u našoj zemlji ili u inostranstvu, kroz praćenje jedinstvenog Kembridž i nacionalnog programa.

Negujući ideju kvalitetnog obrazovanja za sve, privatna gimnazija Kreativno pero pruža mogućnost stipendiranja učenika/ca koji/e postižu izuzetne rezultate u različitim oblastima. Stipendija obuhvata program obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kembridž internacionalnog programa, integrisanih u skladu sa principima vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno pero.

Naši učenici/e su motivisani i odgovorni, spremni da istražuju i usvajaju nova znanja, a program gimnazije kreiran je tako da podstiče jedinstvenost i odgovara na potrebe svakog učenika i svake učenice.

Ukoliko želite da konkurišete za stipendiju u našoj gimnaziji, pogledajte proceduru prijave.

Prvi korak u proceduri dobijanja stipendije predstavlja popunjavanje onlajn formulara, nakon čega sledi proces selekcije kandidata i kandidatkinja. Proces selekcije podrazumeva rangiranje kandidata i kandidatkinja prema njihovim postignućima i socijalno-ekonomskim uslovima u kojima žive. Odabrani kandidati imaju intervju sa komisijom za stipendiranje, te konačan izbor vrši odabrana komisija, a rezultati procesa selekcije se predstavljaju javno na internet prezentaciji ustanove.

Popunite prijavni formular i pridružite se timu mladih koji svakodnevno stvaraju budućnost:

Za stipendiju mogu konkurisati učenici i učenice koji/e su završili/e osnovnu školu sa odličnim uspehom i primernim vladanjem i imaju diplome, priznanja i nagrade sa smotri i takmičenja najvišeg ranga. Prednost imaju učenici i učenice koji/e su postigli/e najbolje rezultate u više različitih oblasti.

Do sada smo stipendirali mnogo učenika i učenica, a njihov istraživački duh podržao je razvoj celokupnog vaspitno-obrazovnog sistema.

Institucija stipendiranja najboljih učenika i učenica predstavlja značajan vid podrške mladima koji žele da budu deo prestižnog sistema vaspitanja i obrazovanja kakav je Kreativno pero.

Stipendiranjem najboljih učenika i učenica privatna gimnazija Kreativno pero pokazuje da visoko vrednuje postignuća, znanja i uspeh u različitim nastavnim i vannastavnim oblastima.

Gimnazija Kreativno pero dodeljuje:

  • jednu stipendiju u vrednosti cele školarine;

  • dve stipendije u vrednosti polovine školarine;

  • dve stipendije u vrednosti četvrtine školarine. 

Da bi zadržao/la stipendiju tokom školovanja, učenik/učenica mora imati visok nivo postignuća u svakoj narednoj školskoj godini