Креативно перо додељује стипендије ученицима/ама који су остварили изузетне резултате у различитим областима, спорту, науци, уметности!

Постигли сте изузетне резултате у спорту, уметности или науци и желите да упишете гимназију у којој ћете моћи да стекнете врхунско образовање, уз истовремено неговање свих ваших потенцијала? Образовање у приватној гимназији Креативно перо пружа прилику за даљи наставак школовања у нашој земљи или у иностранству, кроз праћење јединственог Кембриџ и националног програма.

Негујући идеју квалитетног образовања за све, приватна гимназија Креативно перо пружа могућност стипендирања ученика/ца који/е постижу изузетне резултате у различитим областима. Стипендија обухвата програм образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кембриџ интернационалног програма, интегрисаних у складу са принципима васпитно-образовног система Креативно перо.

Наши ученици/е су мотивисани и одговорни, спремни да истражују и усвајају нова знања, а програм гимназије креиран је тако да подстиче јединственост и одговара на потребе сваког ученика и сваке ученице.

Уколико желите да конкуришете за стипендију у нашој гимназији, погледајте процедуру пријаве.

Први корак у процедури добијања стипендије представља попуњавање онлајн формулара, након чега следи процес селекције кандидата и кандидаткиња. Процес селекције подразумева рангирање кандидата и кандидаткиња према њиховим постигнућима и социјално-економским условима у којима живе. Одабрани кандидати имају интервју са комисијом за стипендирање, те коначан избор врши одабрана комисија, а резултати процеса селекције се представљају јавно на интернет презентацији установе.

Попуните пријавни формулар и придружите се тиму младих који свакодневно стварају будућност:

За стипендију могу конкурисати ученици и ученице који/е су завршили/е основну школу са одличним успехом и примерним владањем и имају дипломе, признања и награде са смотри и такмичења највишег ранга. Предност имају ученици и ученице који/е су постигли/е најбоље резултате у више различитих области.

До сада смо стипендирали много ученика и ученица, а њихов истраживачки дух подржао је развој целокупног васпитно-образовног система.

Институција стипендирања најбољих ученика и ученица представља значајан вид подршке младима који желе да буду део престижног система васпитања и образовања какав је Креативно перо.

Стипендирањем најбољих ученика и ученица приватна гимназија Креативно перо показује да високо вреднује постигнућа, знања и успех у различитим наставним и ваннаставним областима.

Гимназија Креативно перо додељује:

  • једну стипендију у вредности целе школарине;

  • две стипендије у вредности половине школарине;

  • две стипендије у вредности четвртине школарине. 

Да би задржао/ла стипендију током школовања, ученик/ученица мора имати висок ниво постигнућа у свакој наредној школској години