Вести Датум: 17.03.2015. | Вести – предшколска установа Love and Rock & Roll Датум: 20.03.2015. | Вести – основна школа Вештине за адолесценцију Датум: 26.03.2015. | Вести – гимназија Вештине за адолесценцију Датум: 18.03.2015. | Награде MARCH
Обавештење Конкурс за васпитача / васпитачицу Датум: 02.03.2015.

Васпитно – образовни систем “Креативно перо” тражи васпитача / васпитачицу. У оквиру својих активности, васпитач / васпитачица треба да води бригу о физичком, психичком, социјално – емоционалном, когнитивном (спознајном) развоју, о развоју комуникације и стваралаштва....

Опширније